僕の自己紹介

giải quyết những vấn đề cần thiết nhất cho tất cả mọi người việt sinh sống tại nhật bản

các thành viên sẽ chia sẽ những kinh nghiệm làm như thế nào các bạn sẽ có thể sống thoải mái hơn khi ở nhật hoặc các bạn có điều kiện chuẩn bị qua nhật sinh sống trong tương lai

Giới thiệu các thành viên trong nhóm

Liên Quốc Thịnh

Nguyễn Phan Tấn Trọng

Nguyễn Thị Trúc Viên